Om bloggen

Live fra Globale Gymnasier har frem til 2018 tjent som blog for Globale Gymnasiers elevgrupper. Her beretter de om deres hverdag som globale gymnasieelever ved på skift at producere indlæg under tre valgfrie kategorier:

1. Interview

2. Reportage

3. Kreativt produkt

Bloggen er blevet sendt rundt som stafet, og det har været hver elevgruppes opgave at uploade et indlæg samt at give feedback på deres partnerskoles indlæg.