Om bloggen

Live fra Globale Gymnasier er en blog for Globale Gymnasiers elevgrupper. Her beretter de om deres hverdag som globale gymnasieelever ved på skift at producere indlæg under tre valgfrie kategorier:

1. Interview

2. Reportage

3. Kreativt produkt

Bloggen bliver sendt rundt som en stafet, og det er hver elevgruppes opgave at uploade et indlæg samt at give feedback på deres partnerskoles indlæg.

Plan over indlæg_Live fra Globale Gymnasier